Vad gör vi?

Behöver du hjälp att förbättra lönsamheten eller att utveckla företaget? Ett utifrånperspektiv kombinerat med lång och bred erfarenhet gör att vi kan stötta företag i den här processen. Vi kan hjälpa till med:

  • Att se potentialen i företaget
  • Att hitta nya möjligheter på marknaden
  • Att förbättra målstyrningen
  • Att utarbeta en kreativ marknadsplan
  • Att omvandla planen till effektiv kommunikation tillsammans med våra samarbetspartners
  • Att genomföra era projekt, i synnerhet i gränslandet mellan IT och verksamheten

Många år som projektledare på reklambyrå, Key account manager, produktchef, VD och marknadschef har gett oss erfarenheter som vi gärna delar med oss av.

Framgången ligger i att man vet vart man ska, har relevanta och mätbara nyckeltal som speglar utfall och utveckling samt mål för dessa som är utmanande men nåbara.

En viktig del är också att varje medarbetare får syssla med det han/hon är bäst på och tycker är roligt – det garanterar ett bra resultat.

Kontakta oss gärna för ett kostnadsfritt och förutsättningslöst första möte så får vi se om det kan leda fram till ett fruktbart samarbete.