Uppdrag

 

Micke har sedan 2016 i flera omgångar jobbat som IT-samordnare och projektledare hos Förlagssystem i Falun. FS lagerhåller och distribuerar ca 30 miljoner böcker årligen på uppdrag av ca 600 bokförlag. I uppdraget har ingått att samordna och driva IT-relaterade frågor för verksamheten och senare att agera projektledare för byte av FS lagerhanteringssystem. Uppdraget avslutades i februari 2020.

……………………………………………………………………………………………………………………..

Mats Lindell har sedan slutet av 2011 arbetat med organisationsutredningar, konsekvensanalyser, upphandlingsunderlag och utvärderingar för Svenska Kyrkan i Falun och Gävle. Ett uppdrag omfattar även implementering av nytt ekonomi- och redovisningssystem till Servicebyrån i Västerås Stift.

……………………………………………………………………………………………………………………..

Fro m den 1/5 2011 är Micke kontrakterad som säljinriktad VD vid Tenstar AB i Falun. Företaget är systerbolag till Tension Graphics och utvecklar avancerade simulatorer för utbildning av operatörer/förare av entreprenad-maskiner (grävmaskiner, lastare, kranar, tunga lastbilar etc). Kunderna är utbildningsinstanser samt producenter av maskiner och maskintillbehör, i Europa, USA och övriga världen. Uppdraget är att leda och utveckla företaget och att bearbeta de direktkunder som önskar specialutveckling och kundunika produkter. Uppdraget omfattar ca tre dagar i veckan. Uppdraget avslutades i och med att Micke blev anställd som marknadschef för Scandbook i Falun 2/1 2013.

……………………………………………………………………………………………………………………..

Sedan sommaren 2010 har Micke hjälpt Grycksbo Box & Print AB (f d Kartongfabriken) med försäljning, produktionsledning och materialinköp. I och med uppdraget hos Tenstar har insatsen begränsats till att i dagsläget omfatta ca 1 dag i veckan. Glädjande nog har flera dalaföretag hittat tillbaka till sin leverantör i Grycksbo och bolaget fortsätter sin positiva utveckling.

……………………………………………………………………………………………………………………..

Micke har uppdrag som affärscoach till ett mindre programvaruföretag inom vårdsektorn. Företaget har en mycket intressant produkt, stor kompetens inom området och har ambitioner att växa. De ingår därför i Företags-inkubatorns Business Accelerator och får stöd bl a genom aktiv affärscoaching, 3 timmar i veckan. Inkubatorn drivs av Stiftelsen Teknikdalen.