Vad har vi gjort?

 

Mikael Lindell, affärsutvecklare och projektledare

62 år och 41 år i arbetslivet, varav de senaste 20 i olika ledande befattningar inom sälj, affärsutveckling och företagsledning, senast som Marknadschef på Nordens största boktryckeri, Scandbook. Har erfarenhet av flera branscher, exempelvis Data/IT (Bull, TietoEnator, Sun Microsystems, Tenstar), tillverkning av exponeringsprodukter (HL Display Falun, 8 år som VD) och tryckeri (Color Print, 3 år som VD, samt ScandBook).

Är en hängiven anhängare av relevanta nyckeltal och målstyrning, och tror benhårt på individens förmåga om den ges rätt förutsättningar.

Styrelseledamot i Näringslivet FalunBorlänge under flera år (avgick 2011). Utsedd till Årets Företagsledare 2008 av Företagarna i Borlänge. Har även haft uppdrag som affärscoach inom Företagsinkubatorn hos Stiftelsen Teknikdalen.

Mats Lindell, organisations- och ekonomikonsult

Att gå i pension helt känns som lite slöseri av energi och erfarenhet. Därför fortsätter jag på konsultbasis åt min tidigare arbetsgivare. I 11 år arbetade jag som kanslichef åt Svenska Kyrkan i Falun, därefter fungerade jag som projektledare på Servicebyrå i Västerås Stift. Under åren har jag samlat på mig erfarenhet inom organisationsutveckling och ekonomistyrning som jag gärna delar med mig av.

Annika Lindell, marknadsstrateg

Annika Lindell60-talist som har arbetat med reklam och marknadsföring sedan början av 80-talet, både på köpar- och säljarsidan. Arbetade senast som projektledare på Ejendals Inhouse. Har tidigare varit med och startat och drivit reklambyrån Norkay i Falun. Jag har också arbetat på bl a Heimer & Co Reklambyrå, Andersen Consulting (nuvarande Accenture), OLW och Alcro.

Gillar att göra kreativa marknadsplaner och att omsätta dessa till fungerande kommunikation tillsammans med modiga kunder och duktiga samarbetspartners. Se närmare CV_Annika_Lindell.