Redo för nya uppdrag!

Efter att ha varit inhyrd som IT-projektledare på Förlagssystem i närmare 3 år, och genomfört två större systembyten, är jag nu tillgänglig för nya uppdrag.