Offshore Youth Challenge

Nu är projektet i hamn. Svenska Seglarförbundet står bakom, liksom KSSS. Leading Lights driver projektet. Satsningen handlar om att öka intresset för havskappsegling hos ungdomar. I dagsläget är Anders Lewander, Anna Drougge, Klabbe Nylöv och Björn Österberg “Ledstjärnor” för ungdomarna. Bilderna är tagna på JSM i Saltsjöbaden (17-22 juni).

>> oyc.se